/Friskrivning

Informationen på denna webbplats har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Vi reserverar oss dock alltid för ändringar av modell, design, tekniska data, bilder eller annan information på webbplatsen. Inga rättigheter av något slag kan hävdas baserat på innehållet på Mitsubishi Motors Sveriges webbplats.

 

Personuppgifter
Mitsubishi Motors Sverige samlar inte in några personuppgifter som inte uppges frivilligt. Genom att fylla i en ansökan eller skicka e-post ger dock besökaren automatiskt Mitsubishi tillstånd att spara besökarens personuppgifter och använda dessa i marknadsföringssyfte.

/Copyright

Alla framställningar av produkter, texter, programvara eller annat material på webbplatsen tillhör Mitsubishi Motors Sverige. De får inte reproduceras eller på annat sätt sparas i något lagringssystem, förutom om detta krävs för att visa sidan online. Kopiering, distribution och överföring av material på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från Mitsubishi Motors Sverige är förbjudet.

/COOKIES PÅ DENNA WEBBPLATS

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare.

Så används cookies på vår webbplats
Den här webbplatsen använder temporära cookies, det vill säga, cookien används endast under den tid du besöker vår hemsida. Den innehåller ingen information av integritetskränkande karaktär utan är en cookie som enbart används av tekniska orsaker.

Om du inte vill att vi lagrar denna tillfälliga cookie ber vi dig stänga sidan nu, alternativt stänga av möjligheten för tillfälliga cookies i din webbläsare
När en sida som bygger på denna teknik besöks sätts det alltid upp en sessions-cookie (tillgänglig under den tid du besöker webbplatsen). Denna cookie är enbart till för kommunikation mellan webbläsaren och servern utifrån ett tekniskt perspektiv. Vi lagrar ingen information i den temporära cookien.

Det är viktigt att förstå att en cookie inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator. Det är heller inte möjligt för andra webbplatser att läsa andra cookies än sina egna.

 

Att undvika cookies
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst.

Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, till exempel dina personliga inställningar.

/Statistik

Ett syfte med att använda cookies på denna webbplats är för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.

 

Integritetspolicy
Vi på Mitsubishi vet att personligt identifierbar information, som namn och födelsedatum, är mycket viktig för våra användares integritet. Mitsubishi avslöjar aldrig sådana personuppgifter och ingen information samlas in från dig när du besöker Mitsubishis webbplats (kallas här webbplatsen). Vi analyserar emellanåt statistiska trender för webbplatsen, men denna analys innehåller aldrig några personuppgifter. När sådana uppgifter samlas in anger vi tydligt att detta görs, och den insamlade informationen hanteras i enlighet med punkt 1 till 4 nedan. Du kan surfa runt på större delen av vår webbplats utan att någonsin behöva ange några personuppgifter, men du bör vara medveten om att du inte kan få tillgång till vissa tjänster utan att göra detta.

 

För att ge bättre service åt de användare som besöker webbplatsen ofta använder vi oss av så kallade cookies. Första gången en användare besöker webbplatsen skickas en identifieringstagg (cookie) till användarens webbläsare om denna tillåter cookies. När användaren återvänder till webbplatsen visar identifieringstaggen att det är samma användare som tidigare. Så länge du inte anger några personuppgifter har vi dock inget sätt att identifiera dig på och du förblir anonym. Du kan ställa in webbläsaren på att meddela dig när du får en cookie, eller på att blockera cookies helt. 

 

Läs mer om cookies

1. I de fall då vi faktiskt samlar in någon information om dig meddelar vi dig först om hur informationen kommer att användas, vem du kan kontakta och hur informationen eventuellt sprids till tredje part. Vi samlar enbart in sådan information som är nödvändig för syftet.
2. Mitsubishi Motors hanterar personuppgifter med varsamhet, och avslöjar inga sådana uppgifter för tredje part utan ditt medgivande, förutom i följande fall:

  1. Om vi beordras att uppge informationen av domstol, rättsväsen eller annan myndighet.
  2. Om våra underleverantörer behöver informationen för att utföra de uppgifter vi har ålagt dem avslöjar vi informationen för dem i den omfattning som behövs för utförandet av uppgiften, och först sedan de skrivit på ett sekretessavtal med oss.
  3. Under särskilda omständigheter som inte nämns ovan.
  4. Om vi inhämtar ditt tillstånd att avslöja personuppgifter för tredje part finns bindande sekretessavtal och andra åtgärder som förhindrar att tredje part avslöjar informationen för andra.

3. Om du vill att vi ska visa, korrigera, lägga till eller ta bort information om dig kontaktar du oss via kontaktsidan på vår webbplats, så gör vi vårt bästa för att svara på din förfrågan så fort som möjligt.
4. Mitsubishi Motors följer alla tillämpliga lagar och föreskrifter för de personuppgifter vi hanterar, och vi reviderar och förbättrar regelbundet vår policy rörande detta.

/Informationspolicy

Ändamålet med denna registrering är att genomföra analyser, marknadsföringsaktiviteter samt att administrera Mitsubishi Motors kundregister.

Behandlingen sker enligt Personuppgiftslagens (PUL) krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Mitsubishi Motors samarbetar med för nödvändig behandling för bolagets räkning t ex för analys, tryck eller distribution. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex nyhetsbrev eller annan marknadskommunikation) genom att kontakta Mitsubishi Motors per e-post: marknad@mitsubishimotors.se eller per telefon 08-474 54 00

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen hänvisas till marknad@mitsubishimotors.se eller tel. 08-474 54 00