Eldrift utan ångest för räckvidden

Tjänstebil - 2016-Sep-07

ATT UTSLÄPPEN av koldioxid måste minska är de flesta överens om, men hur det ska gå till är inte lika självklart. Oavsett så är bilbranschen central i utvecklingen. – Det gäller hela industrin, vi måste minska koldioxidutsläppen, eldrift är ett sätt att nå målet, säger Anders Erngren, produktchef på Mitsubishi.


Anders Erngren berättar om hur utvecklingen bör-jade med elbilen i-MiEV som lanserades 2011 i Sve-rige. Med elbilstänket som grund började ingenjörer-na på Mitsubishi arbeta med vad som senare skulle bli Outlander Plug-in Hybrid.

“Fördelen med en plug-in hybrid är att många släpper den räckviddsångest som är kopplad till ren el-drift, säger Erngren.”

TVÅ ELMOTORER Laddhybridtekniken bygger på att bilen dels har en elmotor, i Outlanderns fall två elmotorer, och dels en vanlig förbränningsmotor. Under en viss sträcka kan bilen köra på ren eldrift och när batteriet tar slut går den över till drift via bensinmotorn. Batteriet kan sedan laddas upp via ett vanligt eluttag. – I takt med att många testat plug-in hybrider och gillat tekniken sprids ordet vidare. Det krävs inga extra förkunskaper, det är bara att köra precis som en ”vanlig” bil. Det skapar en trygghet, säger Erngren. Hur avancerad är tekniken? – Det är mer komplicerad teknik än en konventio-nell elbil. Här kombinerar man två drivkällor som ska fungera under alla körför-hållanden, det var en stor utmaning när man tog fram plug-in hybriden.

“Det krävs inga extra förkunskaper, det är bara att köra precis som en ”vanlig” bil. Det skapar en trygghet.”

SUCCÉ I EUROPA På privatbilssidan ökar laddhybridbilarna men inte i samma takt som inom tjänstebilssektorn där intresset under de senaste åren mer eller mindre har exploderat. För Mitsubishi har Out-lander Plug-in Hybrid blivit en succé med över 50 000 sålda bilar i Europa. Det är också den genom tiderna mest sålda supermiljöbilen i Sverige. – Det som gjort att bilen blivit så populär är kombinationen av teknik och storlek, menar Anders Erngren. – För dagens företagare är hållbarhet en självklarhet. Det är allt från modeföretag till tandhygienister som kör Outlander Plug-in Hybrid som tjänstebil. När det går att sammanfläta storleken och kraften med att kunna dra last och stora släp med hållbarhetsperspektivet blir det en bra mix, säger han.