/Håll din Mitsubishi i gott skick


En allmän servicekontroll maximerar din bils tillförlitlighet, optimerar funktionaliteten samt förhöjer din körkomfort. Under en allmän servicekontroll går man igenom din Mitsubishis alla vitala funktioner. Samtliga vätskenivåer kontrolleras och fylls på. En utbildad Mitsubishitekniker går igenom ungefär 36 st kontrollpunkter (beroende av modell). När servicekontrollen är klar får du ett serviceprotokoll som visar vad som kontrollerats och ev. åtgärdats.

Broms– och kopplingspedal

De viktigaste säkerhetskontrollerna sker inuti din bil. Mitsubishiteknikern kontrollerar broms- och kopplingspedalernas spel och  funktion. Att båda dessa fungerar korrekt är av högsta vikt och betydelse vad gäller din säkerhet.


Luftkonditionering

Mitsubishiteknikern kontrollerar också kupéfiltret (det så kallade pollenfiltret) för att se till att det fungerar ordentligt. För att bibehålla maximal komfort för dig och dina passagererare rekommenderas att filtret byts ut en gång om året.

 

Bromsar

Mitsubishiteknikern fortsätter sedan till din bils utsida. Här kontrolleras bromsbeläggens slitage och bromsskivornas skick.

Däck

Däcktryck, skador och däckdjup står näst på kontrollistan. Att köra med korrekt tryck är viktigt för att maximera säkerheten, minska bränsleåtgången och för att förlänga livslängden på dina däck.


Under motorhuven

Under motorhuven kontolleras flera tekniska detaljer. Batteriets skick testas, remmarna kontrolleras för eventuella skador och att de är rätt spända och avgassytemet kontrolleras för läckor. Vidare kontrolleras alla vätskenivåer, samt fylls på (såsom motorolja broms- och kopplingsvätska - det sistnämnda endast för manuellt växlade bilar, kylaren, spolarvätska och servostyrning).


Provkörning

Till sists utför Mitsubishiteknikern en kort provkörning för att kontrollera motorprestandan, växling, hjulaxlar, bromsar, instrument och värme samt luftkonditioneringssytemet.