/Informationspolicy

Ändamålet med denna registrering är att genomföra analyser, marknadsföringsaktiviteter samt att administrera Mitsubishi Motors kundregister.

Behandlingen sker enligt Personuppgiftslagens (PUL) krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Mitsubishi Motors samarbetar med för nödvändig behandling för bolagets räkning t ex för analys, tryck eller distribution. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex nyhetsbrev eller annan marknadskommunikation) genom att kontakta Mitsubishi Motors per e-post: marknad@mitsubishimotors.se eller per telefon 08-474 54 00

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen hänvisas till marknad@mitsubishimotors.se eller tel. 08-474 54 00