Hur vi minskar miljöpåverkan

Vi vill att du ska veta vad vi gör för att minska den påverkan våra bilar har på miljön. Det är därför vi vill berätta vad vi gör just nu för att väsentligt minska CO2-utsläppen med bilar som Outlander Plug-in Hybrid, Eclipse Cross och vår helt eldrivna bil iMiEV. Du kan titta närmare på vad vi gör för att göra våra tillverkningsprocesser mer hållbara, och varför inte läsa våra tips om hur du själv kan bidra genom att köra både smartare och billigare.

 

Mitsubishi Motors tar vår planets hälsa på allvar. Vi har granskat varje aspekt av vår verksamhet, från att konstruera aerodynamiska, bränslesnåla fordon till att minska utsläppen från våra fabriker. Vi tar också ansvar för våra fordon när de kommit till slutet av livscykeln. Vi tar tillbaka och återvinner äldre fordon. Dessutom arbetar vi för att en ännu högre andel av bilarna ska kunna återvinnas.

 

Vi använder oss av den senaste tekniken för att minska energiförbrukningen och avfallsmängden, samtidigt som vi förbättrar produkternas kvalitet. Konstruktörerna på våra japanska fabriker kan skapa och köra virtuella bilar på verklighetstrogna vägar. Det sparar in energi, material och bränsle som annars skulle ha krävts för att bygga och testa fullskaliga prototyper. En av många innovativa förändringar i våra processer har varit övergången till vattenbaserade färger. 

Design

Den globala uppvärmningen är en brännande fråga och bilindustrin arbetar hårt för att förbättra bränsleekonomin och minska CO2-utsläppen. Aerodynamiken kan spela en väsentlig roll när det gäller att minska utsläppen, särskilt när hastigheterna är höga. Så våra skickliga tekniker finslipar nya karossformer med hjälp av omfattande vindtunnelexperiment, skalmodeller och datorsimuleringar. FoU-avdelningen använder VR-teknik för att kunna testa aerodynamiken hos prototypbilar innan de ens har tillverkats. Med samma teknik kan konstruktörerna köra runt på realistiska vägar och till och med få en uppfattning om vad en längre eller kortare förare skulle se. Detta sparar både energi, material och bränsle jämfört med att testa prototyper.


Våra konstruktörer testar även nya material med lägre miljöpåverkan för framtida användning, bland annat växtbaserade hartser. Dessa kan användas till exempelvis golvmattor, dörrlister, sätesbakpaneler och annat interiörmaterial.

 

 

Fabriker

Mitsubishi Motors strävar efter att vara en av de bästa biltillverkarna i världen när det gäller att uppfylla miljökrav. Vid Mitsubishis fabriker för Mitsubishi Motors Corporation och Mitsubishi Motors (Thailand), är miljöledningssystemen certifierade enligt ISO 14001. Systemet garanterar att alla miljöaspekter, även lokala olägenheter som till exempel buller, utvärderas och registreras, och att problemen därefter åtgärdas genom ett kontinuerligt åtgärdsprogram. Hela vår verksamhet styrs av principen ”reducera, återanvänd och återvinn”. Introduktionen av nya processer har minskat utsläppen av tungmetaller i avloppsvattnet med 99 procent sedan 1989. Vi använder också totalt sett mindre vatten vid biltillverkningen. Vi har minskat utsläppen av kolväten betydligt genom övergång till vattenbaserade lacker, och vi producerar mindre mängd avfall och använder mindre förpackningsmaterial genom att hela tiden optimera våra processer. 

 

På Mitsubishi Motors är vi också måna om att minska bullret på fabrikerna. Vi har bland annat skapat isolerade ”bullerzoner”, så att de som bor i närheten slipper den värsta biltrafiken. Lastbilarna styrs upp på de större vägarna på avstånd från bostadsområdena.

 

Vi kommer även i framtiden att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen samt optimera återvinningsmetoderna för nya material.

 

 

 


Det är vår skyldighet att skydda miljön

Mitsubishi Motors konstruerar och producerar produkter och komponenter av hög kvalitet i syfte att förse sina kunder med pålitliga motorfordon. Mitsubishi Motors har utmärkt service för att fordonet ska bibehålla optimal kondition under dess livstid. Vi har högsta respekt för miljön och använder material som kan återvinnas eller återanvändas efter det att Mitsubishi fordonet har kommit till slutet av sin livslängd. Efter lång tids användning åtar vi oss att ta tillbaka fordonet för att återvinna det på ett miljövänligt sätt i enlighet med gällande EU direktiv och nationella bestämmelser.


Alla Mitsubishi fordon upp till 3,5 tons totalvikt, registrerade fr.o.m.1 januari 1998 kommer att tas tillbaka av oss, vid någon av de utsedda mottagningsställen utan kostnad för den siste ägaren, förutsatt att fordonet är komplett och är fri från annat avfall. Fr.o.m. 1 januari 2007 gäller samma villkor för alla Mitsubishi fordon, upp till 3,5 tons totalvikt, oavsett datum för första registrering.
 


En vacker dag ska bilen skrotas

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.


Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem. Läs mer om detta på BilReturs hemsida bilretur.se.  


Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem längst ner på sidan. 


 

Miljöpolicy

Miljön är en av de stora utmaningarna i vår tid och Mitsubishi Motors strävar efter hållbar utveckling på miljöområdet. För att säkerställa arbetet har vi tagit fram en miljö- och kvalitetspolicy. Information från Mitsubishi Motors Corporation och siffror i frågan om miljöskydd finns via länkarna. 

 

 

 

Mitsubishi Motors hållbarhetsrapport (engelska)

 

På Mitsubishi Motors globala hemsida (engelska) hittar du mer information om Mitsubishis världsomspännande miljöstrategi.

Kör försiktigt

Försiktig och omtänksam körning hjälper till att minska bilens inverkan på miljön. Här är några körtips som hjälper dig att minska bränsleförbrukningen, och det är ju bra för både plånboken och miljön. Det är även viktigt att komma ihåg att noggrant underhåll handlar om mer än att bara få en pålitlig bil. Om du regelbundet utför några enkla kontroller ser du även till att bilen håller sig så effektiv och ren som möjligt.

BEDÖM TRAFIKLÄGET I FÖRVÄG

Titta långt framför dig för att bedöma trafikflödet. Undvik onödiga accelerationer och inbromsningar, eftersom färre starter och stopp innebär mindre koldioxidutsläpp.

 

KÖR FÖRSIKTIGT

Försiktig och omtänksam körning hjälper till att minska bilens inverkan på miljön. Här är några gröna körtips som hjälper dig att minska bränsleförbrukningen, och det är ju bra för både plånboken och miljön. Det är även viktigt att komma ihåg att noggrant underhåll handlar om mer än att bara få en pålitlig bil. Om du regelbundet utför några enkla kontroller ser du även till att bilen håller sig så effektiv och ren som möjligt.
 

 

VÄXLA VID LÄGRE VARVTAL

Om du har en manuell växellåda bör du köra på låga varvtal. Som tumregel bör du växla upp före 3 000 rpm för bensinbilar och före 2 000 rpm för dieselbilar. Och om bilen har en automatlåda bör du undvika att använda sportläget, eftersom det innebär att växlingen sker vid högre varvtal. Dessutom bör du undvika omedelbara nedväxlingar (”kickdown”) då växellådan hoppar till en lägre växel för mer aggressiv acceleration.  

 

VÄXLA FRÅN ETTAN TILL TREAN

På raka och jämna vägar kan du växla direkt från ettan till trean för effektivare körning. Accelerera mjukt och undvik att trycka ned gaspedalen mer än halvvägs. 

 

BEDÖM TRAFIKFLÖDET I FÖRVÄG

Titta långt framför dig för att bedöma trafikflödet. Undvik onödiga accelerationer och inbromsningar, eftersom färre starter och stopp innebär mindre koldioxidutsläpp. 
 

 

HÅLL JÄMN HASTIGHET

Kör i jämn hastighet och på högsta möjliga växel. Att växla upp till högsta växeln vid 80 km/h fungerar t.ex. bra för de flesta bilar och ger en lägre bränsleförbrukning. 

 

STÄNG AV MOTORN

Om du måste vänta i över en minut, t.ex. vid trafikstockningar eller järnvägsövergångar, kan du spara upp till 0,5 liter bränsle per timme om du stänger av motorn. 

 

STÄNG AV LUFTKONDITIONERINGEN

Använd bara luftkonditioneringen när du behöver den. Studier har visat att användning av luftkonditioneringen ökar bränsleförbrukningen med mellan 2 och 10 procent. 

ANVÄND FÄRDDATORN

Färddatorn kan hjälpa dig att spara bränsle. Den ger ofta en omedelbar fingervisning om den aktuella bränsleförbrukningen så att du kan lära dig hur din körstil påverkar bränsleförbrukningen.

 

SAKTA NED

Mer än 50 procent av den energi som krävs för att förflytta en bil går åt till att komma runt luftmotståndet (skjuta undan luften framför bilen). Ju snabbare du kör desto mer ökar luftmotståndet och därmed även bränsleförbrukningen. Om du ökar hastigheten från 100 km/h till 120 km/h ökar bränsleförbrukningen med cirka 20 procent. Om du minskar hastigheten från 100 km/h till 90 km/h minskar bränsleförbrukningen med cirka 10 procent. 

 

TA BORT ONÖDIGA MOTSTÅND FRÅN BILEN

Släpa inte runt på saker du inte behöver i eller på bilen. Ett takräcke ökar luftmotståndet och därmed även bränsleförbrukningen. Detsamma gäller för onödigt bagage i bakluckan. 

 


 

HISSA UPP FÖNSTREN

Vid hastigheter över 50 km/h ökar ett öppet fönster luftmotståndet betydligt. Vid högre hastigheter är det effektivare att använda luftkonditioneringen. 
 

 

ANVÄND FARTHÅLLAREN KLOKT

På långa, plana vägar hjälper farthållaren dig att hålla en jämn hastighet, men använd den inte på backiga vägar. Växellådan växlar ned i uppförsbackar för att bibehålla vald hastighet, medan föraren kanske hellre skulle välja att köra vidare på samma växel med minskad fart. 

 

HÅLL KOLL PÅ DÄCKTRYCKET

Kontrollera däcktrycket regelbundet. Dåligt pumpade däck ger större rullmotstånd. Det anses allmänt vedertaget att 20 procent för lågt däcktryck ger 3 procent högre bränsleförbrukning. 

 

UNDERHÅLL BILEN KORREKT

Byt olja och filter i enlighet med servicehandboken och lämna in bilen på regelbundna servicekontroller så blir bilägandet både enkelt och ekonomiskt. 
 

 

KOMBINERA RESOR

En redan uppvärmd motor och katalysator genererar mycket mindre luftföroreningar, så om du slår ihop flera kortare turer till en kan du göra stor skillnad. Och för kortare turer kan du gå, ta bussen eller cykla. Det går att få med sig matkassar och andra stora saker på en cykel med hjälp av en ryggsäck eller några mindre modifieringar av cykeln.