Mitsubishi

Mitsubishi är en av Japans tre största företagsgrupper tillsammans med Sumitomo och Mitsui.


Inom Mitsubishigruppen är de tre största företagen Mitsubishi Corporation (MC), Mitsubishi Heavy Industries (MHI) och Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Fram till och med 1970 var Mitsubishi Motors fortfarande en del av Mitsubishi Heavy Industries. I dag äger MC, MHI och MUFG tillsammans cirka en tredjedel av Mitsubishi Motors Corporation.

MITSUBISHIS HISTORIA

Företaget som idag är känt som Mitsubishi Motors Corporation har en lång och händelserik historia som går ända tillbaka till 1800-talet, då ångkraft var det som gällde både på land och till sjöss...
 

De första 70 åren

 

SUMITOMO

Sumitomo är en företagsgrupp vars ursprungliga verksamhet startades i Japan för 400 år sedan. Sumitomo Corporation grundades för snart hundra år sedan och är ett av världens största handelsföretag med verksamheter inom de flesta branscher. Totalt har företaget drygt 72 000 anställda i 65 länder. Inom vissa områden samarbetar Sumitomo med olika Mitsubishi-företag och inom andra områden konkurrerar de med varandra.


I bilbranschen arbetar Sumitomo med olika bilmärken på olika marknader. I Sverige äger Sumitomo Corporation bolaget SC Motors Sweden AB och är via dotterbolag generalagent för Mitsubishi Motors och Hyundai i Sverige.