Förfrågan om teknisk utbildning Mitsubishi för icke auktoriserad verkstad