/Förmånsvärde 2018

Så här har vi räknat ut förmånsvärdet på bilen.
Förmånsvärde netto per månad (vid 50% marginalskatt).


Förmånsgrundande pris är lika med bilens pris*

Prisbasbeloppsdel: 31,7% av 45 500 kr (ett prisbasbelopp)
Räntedel: Förmånsgrundande pris x 75% av statslåneräntan
Prisdel 1: 9% av förmånsgrundande pris upp till 7,5 prisbasbelopp
Prisdel 2: 20% av förmånsgrundande pris över 7,5 prisbasbelopp
Reducering till 75% pga omfattande tjänstekörning (minst 3000 mil)

 

Du kan själv göra din beräkning via denna länk till Skatteverket

 

*Bilens nybilspris, eller vid miljöbil jämförbar bils nybilspris, inklusive extrautrustning. För bilar som är sex år eller äldre: lägst fyra prisbasbelopp.