/Bilförmånsvärde 2020

Så här har vi räknat ut förmånsvärdet på bilen.
Förmånsvärde netto per månad (vid 50% marginalskatt).


Förmånsgrundande pris är lika med bilens pris*

Prisbasbeloppsdel: 29% av 47 300 kr (ett prisbasbelopp)
Räntedel: Förmånsgrundande pris x 75% av statslåneräntan
Prisdel 1: 9% av förmånsgrundande pris upp till 7,5 prisbasbelopp
Prisdel 2: 20% av förmånsgrundande pris över 7,5 prisbasbelopp
Reducering till 75% pga omfattande tjänstekörning (minst 3000 mil)

 

På Skatteverkets webbplats kan du själv beräkna förmånsvärdet Gå till Skatteverkets bilförmånsberäkning

 

*Bilförmån värderas enligt en särskild schablon, som bygger bl.a. på bilens nybilspris. Till nybilspriset ska läggas extrautrustning. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.