Vad kostar tjänstebilen mig?

Vad bilen kostar dig är antagligen en av de första frågorna du ställer dig inför beslutet att skaffa tjänstebil.
Genom företagets tjänstebilspolicy eller det du kommit överens om med tjänstebilsansvarig på företaget vet du vad du har att röra dig med.
 

Förmånsvärde

Bilen har ett förmånsvärde som beräknas av skatteverket beroende på bil, årsmodell och utrustning. Förmånsvärdet läggs uppe på din lön. Det du får betala är skatten, då förmånsvärdet läggs på lönen. Bilens förmånsvärde bestäms av Skatteverket utifrån flera olika faktorer.

Värdet av bilförmån beräknas enligt en schablon där samtliga kostnader ingår, utom kostnaden för drivmedel.
 

För att kunna beräkna förmånsvärdet behöver du känna till nybilspriset för bilmodellen. Nybilspriset framgår av Skatteverkets föreskrifter. Till nybilspriset ska du lägga inköpspriset för extrautrustning.
 

Förmånsvärdet beräknas som summan av tre delar.

  • Den första delen är 31,7 procent av prisbasbeloppet.

  • Den andra delen är ett ränterelaterat belopp som multipliceras med nybilspriset för bilmodellen.

  • Den tredje delen är ett prisrelaterat belopp och beräknas till 9 procent av nybilpriset. Om nybilspriset är högre än 7,5 prisbasbelopp görs ett tillägg till det prisrelaterade beloppet. Tillägget är 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

 

På Skatteverkets webbplats kan du själv beräkna förmånsvärdet Gå till Skatteverkets bilförmånsberäkning

KALKYLEN

Även om förmånsbilen är sex år eller äldre ska värdet beräknas som för yngre bilar. Underlaget för förmånsvärdet kan dock inte bli lägre än prisbasbeloppet multiplicerat med fyra. Detta gäller om det verkliga nybilspriset inklusive extrautrustning är lägre än fyra gånger prisbasbeloppet.
 

  • Prisbasbeloppet för inkomståret 2015 är det 44 500 kronor och för inkomståret 2016 är det 44 300 kronor. 

  • Om arbetsgivaren har kostnader för drivmedel för din privata körning ska den förmånen värderas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. 

  • Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska arbetsgivaren sätta ned förmånsvärdet till 75 procent. 

  • Om du bara använder förmånsbilen vid tio tillfällen per år och kör högst 100 mil med den, behöver du inte skatta för bilförmånen.